18 اسفند

 روز جهانی زن

( ۸مارس، ۱۸ اسفند )

یکی از روزهایی که مردمان مترقی جهان ، جشن می گیرند و از آن بعنوان روز خوب و فر خنده یاد می کنند، روز هشتم مارس یا هجدهم اسفند است. 

روز ۸ مارس ۱۹۰۷ مجددا زنان نساج آمریکا با خواست ۱۰ ساعت کار روزانه دست به تظاهرات می زنند که این بار هم تظاهرات آنها با سرکوب پلیس روبرو می گردد و به دستگیری بسیاری از زنان منجر می شود. در این تظاهرات عده ی زیادی از مردان کارگر و زنان طبقات دیگر جامعه نیز شرکت می کنند. در سال ۱۹۰۸ حزب سوسیالیست آمریکا به تشکیل کمیته ملی زنان برای کمپین حق رأی زنان در انتخابات اقدام می کند و در مارس همان سال کارگران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع کردن کار برای کودکان و کسب حق رأی زنان درنیویورک تظاهرات می کنند. رویدادهای ۸ مارس همان سال سبب گردید که در سال بعد یعنی سال ۱۹۰۹ این روز بعنوان نخستین روز ملی زنان در آمریکا تثبیت شود.

/ 3 نظر / 53 بازدید
دریا

یک بار یه جایی خوندم در کشور نروژ که نصف اعضای پارلمان را زنان تشکیل می دهند هنوز برابری کامل حقوق زن و مرد وجود ندارد چه برسه به کشورهای دیگر.نمی دونم آیا روزی می شه که ما هم حقوق مساوی با شما داشته باشیم؟؟واقعا جواب این سوال را نمی دانم.

liliana

هر مرد موفقی یه حامی و پشتوانه ی زن داشته. واسه همین این روز برای جهان مهمه. اگه زن ها نباشن، مردها نمی تونن زیر بار سنگین روزگار قد علم کنن...