خداوند زنان را فرشته محبت بر روی زمین افرید

انقدر برایم مقدس بود که با وضو به دیدارش می رفتم

18 اسفند
نویسنده : میثم صالحی از اهواز - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

 روز جهانی زن

( ۸مارس، ۱۸ اسفند )

یکی از روزهایی که مردمان مترقی جهان ، جشن می گیرند و از آن بعنوان روز خوب و فر خنده یاد می کنند، روز هشتم مارس یا هجدهم اسفند است. 

روز ۸ مارس ۱۹۰۷ مجددا زنان نساج آمریکا با خواست ۱۰ ساعت کار روزانه دست به تظاهرات می زنند که این بار هم تظاهرات آنها با سرکوب پلیس روبرو می گردد و به دستگیری بسیاری از زنان منجر می شود. در این تظاهرات عده ی زیادی از مردان کارگر و زنان طبقات دیگر جامعه نیز شرکت می کنند. در سال ۱۹۰۸ حزب سوسیالیست آمریکا به تشکیل کمیته ملی زنان برای کمپین حق رأی زنان در انتخابات اقدام می کند و در مارس همان سال کارگران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع کردن کار برای کودکان و کسب حق رأی زنان درنیویورک تظاهرات می کنند. رویدادهای ۸ مارس همان سال سبب گردید که در سال بعد یعنی سال ۱۹۰۹ این روز بعنوان نخستین روز ملی زنان در آمریکا تثبیت شود.